CÔNG NGHỆ ACETECH

ACETECH (Adaptively Controlled Electrolysis Technology) là công nghệ do Letus Corporation phát triển để khi sử dụng cùng với công thức độc quyền của mình trong qui trình sản xuất, sẽ tạo ra HOCl với độ tinh khiết tuyệt đối, nhân rộng phạm vi sử dụng của HOCl đến những nơi cơ quan trong cơ thể nơi mà các tạp chất thông thường của HOCl như NaOCl, NaOH hay HCl không được quyền tiếp xúc. 

ACETECH giúp tạo ra HOCl tinh khiết như được nội sinh bởi chính cơ thể.

ACETECH là một một hệ thống điều khiển siêu thông minh (AI) kết hợp nhiều cảm biến với trên 30 ngàn dòng lệnh để thực hiện hàng ngàn phép tính mỗi giây: 

  • Điều chỉnh áp suất của dung dịch trên màng vi lọc, chỉ cho các phân tử cần thiết đi qua trong quá trình điện phân.
  • Cân bằng tốc độ dòng chảy, cường độ dòng điện và công thức đầu vào qua một phương thức phức tạp đã được thử nghiệm 2 năm qua nhằm đảm bảo tính tinh khiết của HOCl 
  • Điều chỉnh nồng độ và độ pH. 
  • Tự động trộn đều dung dịch đầu vào. 
  • Tự động rửa sạch hệ thống khi cần thiết. 
  • Kiểm soát quá trình sản xuất qua phần mềm block chain của hệ thống.

 7 đặc điểm vượt trội của MiraChlor

<< Đọc Chi Tiết >>

 

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

MiraChlor đã được kiểm định căn bản ngày 17/12/2021 theo phương pháp IP HCM V04:2017 (REF, BS EN 1040, BS EN 1500, ASTM E1054, ASTM E2315, BS EN 14347, BS EN 13727) tại Viện Pasteur nồng độ 190ppm kết quả diệt 99,99% vi khuẩn trong vòng 30 giây (đặc biệt lợi khuẩn Bacillus Subtilis vẫn còn tồn tại sau tiếp xúc HOCl)

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 1 ngày 07/10/2021 theo phương pháp phân tích BS EN 1040: 2005, AOAC 966.04 tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín nồng độ 200ppm và nồng độ 400ppm kết quả diệt 99,99999% vi khuẩn trong vòng 30 giây

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 2 ngày 10/02/2022 theo phương pháp phân tích BS EN 1040: 2005, AOAC 966.04 tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín nồng độ 150ppm kết quả diệt 99,99999% vi khuẩn trong vòng 15 giây. Đây là kết quả diệt khuẩn cao và hiệu quả nhất so với các vật liệu hiện có trên thị trường thế giới.

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 1 ngày 22/06/2022, lần 2 ngày 23/06/2022, theo phương pháp phân tích QTTN VK 2018 tại Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, kết quả diệt 99,9999% vi khuẩn trong vòng 15 giây.

Sản phẩm

Bạn đang có câu hỏi?