MiraChlor – DUNG DỊCH SÁT KHUẨN 250ml

Dung dịch sát khuẩn MiraChlor là HOCl tinh khiết nhất giống như HOCl được tạo ra bởi cơ thể. Có khả năng diệt 99,99999% mầm bệnh gồm vi khuẩn, vi-rút, nấm, nấm men và bào tử trong 15 giây.