MiraChlor | DUNG DỊCH SÁT KHUẨN Y TẾ 250ml

Dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế MiraChlor là HOCl tinh khiết nhất giống như HOCl được tạo ra bởi cơ thể. Có khả năng diệt 99,99999% mầm bệnh gồm vi khuẩn, vi-rút, nấm, nấm men và bào tử trong 15 giây. Sử dụng dung dịch sát khuẩn dùng trong y tế MiraChlor trước, trong và sau phẫu thuật giúp diệt khuẩn và giảm thiểu trình trạng nhiễm trùng.