Chai xịt chuyên dụng Flairosol 300ml

Chai phun Flairosol được thiết kế và chế tạo để sử dụng chuyên với các dung dịch đặc biệt như HOCl.