Kết quả kiểm nghiệm của MiraChlor tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh

MiraChlor đã được kiểm định căn bản ngày 17/12/2021 theo phương pháp IP HCM V04:2017 (REF, BS EN 1040, BS EN 1500, ASTM E1054, ASTM E2315, BS EN 14347, BS EN 13727) tại Viện Pasteur nồng độ 190ppm kết quả diệt 99,99% vi khuẩn trong vòng 30 giây (đặc biệt lợi khuẩn Bacillus Subtilis vẫn còn tồn tại sau tiếp xúc HOCl).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *