Kết quả kiểm nghiệm của MiraChlor tại Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 1 ngày 22/06/2022, lần 2 ngày 23/06/2022, theo phương pháp phân tích QTTN VK 2018 tại Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, kết quả diệt 99,9999% vi khuẩn trong vòng 15 giây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *