Kết quả kiểm nghiệm của MiraChlor tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín (Tháng 10/2021)

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 1 ngày 07/10/2021 theo phương pháp phân tích BS EN 1040: 2005, AOAC 966.04 tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín nồng độ 200ppm và nồng độ 400ppm kết quả diệt 99,99999% vi khuẩn trong vòng 30 giây.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *