Kết quả kiểm nghiệm của MiraChlor tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín (Tháng 2/2022)

MiraChlor đã được kiểm định chuyên sâu lần 2 ngày 10/02/2022 theo phương pháp phân tích BS EN 1040: 2005, AOAC 966.04 tại Trung tâm phân tích kiểm định Việt Tín nồng độ 150ppm kết quả diệt 99,99999% vi khuẩn trong vòng 15 giây. Đây là kết quả diệt khuẩn cao và hiệu quả nhất so với các vật liệu hiện có trên thị trường thế giới.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *